Implantologie

Wij implanteren met Straumann ITI implantaten, zowel het 1 fase als het Bonelevel implantaat.

Wij implanteren ter vervanging van verloren of niet aanwezige elementen of ter retentieverbetering van een (partiële) prothese. 
Bij voorkeur voeren wij de extractie, indien noodzakelijk, zelf uit zodat meteen de botsituatie beoordeeld kan worden. 
Wij kunnen dan ook meteen de tijdelijke voorziening verzorgen.

Tijdens het implanteren is het mogelijk en soms nodig om de processus te verbreden en/of de sinusbodem lokaal te verhogen, hiervoor maken wij gebruik van autoloog bot en/of Bio-Oss. 
Implanteren is altijd mogelijk!

Uw patiënt wordt altijd uitvoerig geïnformeerd over de verschillende behandelmogelijkheden en de kosten. 
Na de intake kunnen er direct vervolgafspraken gemaakt worden of uw patiënt kan eerst met u het behandelplan bespreken. 
Wanneer de mondhygiëne onvoldoende is en het parodontium niet gezond genoeg is om optimaal te kunnen implanteren zullen we tevens voorstellen om eerst afspraken te maken bij onze mondhygiënist.

De suprastructuur kan door ons verzorgd worden.
Indien u ervoor kiest zelf de suprastructuur uit te voeren kunt u dit bij de verwijzing aangeven. 
U ontvangt dan zo nodig van ons de benodigde afdrukmaterialen en instructies.
Twee maanden na het plaatsen van de suprastructuur zullen wij uw patiënt oproepen voor een nulmeting.
We leggen dan de pocketdieptes rondom de suprastructuur vast zodat we een referentie hebben voor de toekomst.  

Wij zullen tevens een periodieke controle van de implantaten en de suprastructuur uitvoeren.
U wordt na de intake, tijdens de behandeling en na elke jaarlijkse controle op de hoogte gehouden.
 
 

Samen de oplossing bieden voor uw patiënt