Parodontologie

De parodontale behandeling bestaat uit:
 
Intake: anamnese, mondonderzoek, parodontiumstatus, röntgenfoto’s, opstellen behandelplan en begroting.
U ontvangt hiervan een uitvoerig verslag, 
Uw patiënt kan direct vervolgafspraken maken of eerst met u het voorgestelde behandelplan bespreken.

Initiële behandeling wordt door onze mondhygiënisten per quadrant uitgevoerd onder lokale anesthesie.

Herbeoordeling na 3 maanden: bespreken vervolgplan, u ontvangt hierover weer bericht.

Parodontale chirurgie, chirurgische behandeling van de verdiepte pockets vanaf 5 mm, eventueel met
botregeneratie (Emdogain).   

Nazorgbehandeling door onze mondhygiënisten. 
Regelmatige controle en begeleiding van uw patiënt is van groot belang voor het stabiliseren van de parodontale situatie. 
Wij adviseren elke 3-4-6 maanden nazorg en afhankelijk van de situatie om de 1-3 jaar een evaluatie, waarvan u dan weer bericht ontvangt.
Wanneer de parodontale situatie van uw patiënt gedurende langere tijd stabiel is kan uw patiënt ook retour naar u of een vrijgevestigde mondhygiënist voor nazorg.  

Kweek ter bepaling van aanwezige paropathogene microflora is het soms nodig aanvullend op de initiële behandeling, als de mondhygiëne voldoende is, gericht antibiotica voor te schrijven. 
 

 

Chirurgische behandeling 

 Recessiebedekking 

Herstel van ontstane recessie na orthodontie of (poets)trauma.

De recessie zal chirurgisch bedekt worden door de aangehechte gingiva te verleggen of door een vrijgingiva transplantaat uit het palatum, dit zal onder lokale anesthesie uitgevoerd worden.

Indien de mond niet gezond is, zal er eerst een afspraak gemaakt worden bij onze mondhygiënist voor gebitsreiniging en mondhygiëne instructie.

 

Kroonverlenging

Chirurgische kroonverlenging kan indien de mond van uw patiënt gezond is direct tijdens de intake plaatsvinden. 

Door chirurgische verlaging van de aanhechting zal er meer ruimte ontstaan voor het maken van uw restauratie. 

Indien de mond niet gezond is, zal eerst een afspraak gemaakt worden bij onze mondhygiënist voor gebitsreiniging en mondhygiëne instructie.

 

Wij streven naar levenslang gebitsbehoud