De behandeling

Wij implanteren met Straumann Bonelevel implantaten. Implantaten zijn kunstwortels ter vervanging van verloren of niet aanwezige elementen of ter retentieverbetering van een (partiële) prothese.

Bij voorkeur voeren wij de extractie, indien het element nog aanwezig is, zelf uit zodat meteen de botsituatie beoordeeld kan worden en de mogelijkheid er is om immediaat te implanteren. Wij zullen dan ook de tijdelijke voorziening verzorgen. Tijdens het implanteren is het mogelijk en soms nodig om de kaak te verbreden en/of de bijholte lokaal te verhogen, hiervoor maken wij gebruik van eigen bot en/of kunstbot. Implanteren is hierdoor altijd mogelijk!

Frontelementen worden zo mogelijk immediaat geïmplanteerd, direct voorzien van een noodkroon. Hierdoor is de resorptie minimaal en het esthetisch resultaat optimaal.

Samen de oplossing bieden
voor uw patiënt

Uw patiënt wordt altijd uitvoerig geïnformeerd over de verschillende behandelmogelijkheden en de kosten. Na de intake kunnen er direct vervolgafspraken gemaakt worden of uw patiënt kan eerst met u het behandelplan bespreken. Wanneer de mondhygiëne onvoldoende is en het parodontium niet gezond genoeg is om optimaal te kunnen implanteren zullen we tevens voorstellen om eerst afspraken te maken bij uw of onze mondhygiënist.

De suprastructuur kan door u verzorgd worden. Indien u ervoor kiest niet zelf de suprastructuur te vervaardigen kunnen wij dit verzorgen en kunt u dit bij de verwijzing aangeven.

Twee maanden na het plaatsen van de suprastructuur zullen wij uw patiënt oproepen voor een nulmeting. We leggen dan de pocketdieptes rondom de suprastructuur vast zodat we een referentie hebben voor de toekomst.
Wij zullen tevens een periodieke controle van de implantaten en de suprastructuur uitvoeren. Om de 1, 2 of 3 jaar roepen wij uw patiënt op voor nacontrole.

U wordt na de intake, na elke behandeling en na de jaarlijkse controle schriftelijk op de hoogte gehouden.