Contact met uw tandarts

Tijdens onze behandelingen blijft u bij uw eigen tandarts komen voor de reguliere jaarlijkse controles. Wij nemen een deel van de zorg voor uw gebit van uw tandarts over. Uw tandarts wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke behandeling. De röntgenfoto’s die door ons gemaakt worden sturen wij door naar uw tandarts.

Na het eerste bezoek krijgt uw tandarts uitvoerig verslag van de staat van uw gebit en het behandelplan. Bij tussentijdse beoordelingen, jaarlijkse controles, beëindiging van behandelingen en na operaties, wordt uw tandarts ook op de hoogte gebracht.

Verzekering/Tarieven

Er zijn tegenwoordig vele verzekeraars met heel veel verschillende zorgpakketten. Het is voor ons onmogelijk om een oordeel te geven over wat u wel en niet vergoed krijgt. Wij hebben geen contracten met zorgkostenverzekeraars. U krijgt van ons een kostenbegroting met codes van de verrichtingen. Met deze codes en uw polisvoorwaarden kunt u zelf (eventueel in overleg met uw maatschappij) nagaan hoeveel uw verzekeraar vergoedt. Facturen worden rechtstreeks naar u toegestuurd via ons factureringsbureau Infomedics. Na betaling kunt u deze dan weer indienen bij uw verzekering voor eventuele vergoeding van de kosten. Vanaf 1 januari 2013 werken tandartsen weer met landelijke, vaste tarieven (UPT tarieven). Deze tarieven stelt de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) vast, in opdracht van de overheid.

ISO-certificering en visitaties

Onze praktijk is ISO-gecertificeerd, dit houdt in dat wij strikt volgens protocol werken en jaarlijks door een extern bedrijf gecontroleerd worden of onze werkprocessen nog aan de hoogste standaard voldoen.

Aangezien wij erkend zijn door onze wetenschappelijke verenigingen wordt elke tandarts om de 5 jaar door collega’s gevisiteerd. Hierbij worden eveneens alle protocollen nagelopen en behandelingen beoordeeld.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid.
Zo blijven wij op de hoogte van uw wensen en behoeften.
Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

De beste service, ons streven