PPI Kennemerland is een gespecialiseerde tandheelkundige verwijspraktijk voor parodontologie, implantologie en endodontologie. Onze tandartsen hebben een aanvullende opleiding gevolgd en zijn erkend door de wetenschappelijke verenigingen voor parodontologie (NVvP), implantologie (NVOI) en endodontologie (NVvE).

De praktijk is gestart in 2001 met als missie om zo hoog mogelijke kwalitatieve zorg te verlenen in de regio Haarlem/Kennemerland.

In de zorgvisie van PPI Kennemerland staan de patiënt, de behandeling en de preventie van parodontale aandoeningen centraal. Voor de verleende zorg zal altijd een verantwoorde wetenschappelijke basis ten grondslag liggen.

De geleverde zorg bestaat uit: 

  • parodontale behandelingen: (ernstige) tandvlees problemen, nazorg patiënten, ontstekingen/problemen bij implantaten, tandvlees recessies, chirurgische kroonverlenging, tandtransplantaties
  • implantologie: plaatsen van implantaten (met en zonder botverbreding/verhoging), immediaat plaatsen van implantaten (met en zonder tijdelijke voorziening), edentaten 
  • endodontologische zorg: endodontische (her)behandelingen, bleken

Wij zijn volledig toegewijd aan de patiënten en het vak. We zoeken steeds naar nog beter. Betere zorg, betere communicatie, betere instrumenten en methodieken en nog meer kennis over de behandeling en onze professie. 

Onze passie voor uw gebit!

Implantologie
Als een tand of kies verloren is gegaan of er nooit is geweest kan deze vervangen worden door een implantaat.
Een implantaat is een kunstwortel, deze wordt in de kaak aangebracht en groeit vast.

Parodontologie
Parodontologie is de kennis van het parodontium.
Het parodontium is het steunweefsel van uw tanden en kiezen: het tandvlees, de vezels en het bot waarmee de gebitselementen in de kaak bevestigd zijn.

Endodontologie
Een endodontoloog voert wortelkanaalbehandelingen uit. 
Een wortelkanaalbehandeling is nodig als er een ontsteking aan de wortelpunt van een tand of kies aanwezig is. 
Heel nauwkeurig wordt de binnenkant van uw tand of kies gereinigd en daarna gevuld.

Mondhygiënisten
Een mondhygiënist behandelt patiënten met tandvleesproblemen, aangezien wij een gespecialiseerde praktijk zijn hebben onze mondhygiënisten veel ervaring met patiënten die ernstige tandvleesproblemen hebben.