De behandeling bestaat uit

Intake: anamnese, mondonderzoek, parodontiumstatus, röntgenfoto’s, opstellen behandelplan en begroting. U ontvangt hiervan een uitvoerig verslag, uw patiënt kan direct vervolgafspraken maken of eerst met u het voorgestelde behandelplan bespreken.

Initiële behandeling wordt door onze mondhygiënisten per kwadrant uitgevoerd onder lokale anesthesie.

Herbeoordeling na 3 maanden: bespreken vervolgplan, u ontvangt hierna weer bericht.

Parodontale chirurgie, chirurgische behandeling van de verdiepte pockets vanaf 5 mm, eventueel met botregeneratie (Emdogain).

Nazorgbehandeling, regelmatige controle en begeleiding van uw patiënt is van groot belang voor het stabiliseren van de parodontale situatie.
Wij adviseren afhankelijk van de parodontale restproblemen en gevoeligheid elke 3-4-6 maanden nazorg en afhankelijk van de situatie om de 1-3 jaar een evaluatie, waarvan u dan weer bericht ontvangt. Wanneer de parodontale situatie van uw patiënt gedurende langere tijd stabiel is kan uw patiënt uiteraard ook weer retour naar uw mondhygiënist voor nazorg.

Kweek, ter bepaling van aanwezige paropathogene microflora is het soms nodig om na de initiële behandeling, als de mondhygiëne voldoende is, gericht antibiotica voor te schrijven.

Chirurgische behandeling

Recessiebedekking 

Herstel van ontstane recessie met behulp van een vrij-gingiva transplantaat uit het palatum.

De recessie zal chirurgisch bedekt worden door de aangehechte gingiva te verleggen of door een vrij-gingiva transplantaat uit het palatum aan te brengen.

Indien de mond niet gezond is, zal er eerst een afspraak gemaakt worden bij onze mondhygiënist voor gebitsreiniging en mondhygiëne instructie.

Kroonverlenging

Chirurgische kroonverlenging kan, indien het parodontium gezond is direct tijdens de intake plaatsvinden.

Door chirurgische verlaging van de aanhechting zal er meer ruimte ontstaan voor het maken van uw restauratie.

Indien de mond niet gezond is, zal eerst een afspraak gemaakt worden bij onze mondhygiënist voor gebitsreiniging en mondhygiëne instructie.

Wij streven naar levenslang gebitsbehoud